ĐẦM VAI RỚT PHỐI LƯỚI -2347

ĐẦM VAI RỚT PHỐI LƯỚI -2347

560.000 VNĐ

Mã sản phẩm: 2347

Tình trạng: Còn hàng

Màu Đen
Màu Dâu

 • Size S
  560.000 VNĐ
 • Size M
  560.000 VNĐ
 • Size L
  560.000 VNĐ
 • Size XL
  560.000 VNĐ

   
 • Size S
  560.000 VNĐ
 • Size M
  560.000 VNĐ
 • Size L
  560.000 VNĐ
 • Size XL
  560.000 VNĐ

   

Sản Phẩm MaDe In Việt Nam 
Hàng Shop Cao Cấp
ĐẦM VAI RỚT PHỐI LƯỚI 
Mã số : 2347 
Chất liệu : Thun Umi
Màu : Đen , Đỏ , Dâu
Size S (khoảng 48kg trở xuống mặc vừa đẹp)
Thông số : Vòng ngực:75-85cm - Vòng eo: 60-70cm - Vòng mông: 80-90cm - Chiều dài:97cm (số đo co giãn +- 3cm)
Size M ( Khoảng 48kg 53kg trở xuống mặc vừa đẹp )
Thông số : Vòng ngực : 80-90cm - Vòng eo: 65-75cm - Vòng mông: 85-95cm - Chiều dài: 97cm (số đo co giãn +- 3cm)
Size L ( Từ 53kg đến 60kg mặc vừa đẹp )
Thông số : Vòng ngực: 85-95cm - Vòng eo: 70-80cm - Vòng mông: 90-100cm - Chiều dài: 97cm (số đo co giãn +- 3cm)
Size XL ( Từ 60kg đến 65kg mặc vừa đẹp )
Thông số : Vòng ngực: 90-95cm - Vòng eo: 75-85cm - Vòng mông: 95-105cm - Chiều dài: 97cm (số đo co giãn +- 3cm)

Sản Phẩm MaDe In Việt Nam 
Hàng Shop Cao Cấp
ĐẦM VAI RỚT PHỐI LƯỚI 
Mã số : 2347 
Chất liệu : Thun Umi
Size M ( Khoảng 48kg 53kg trở xuống mặc vừa đẹp )
Màu : đen , đỏ , hồng dâu ,
Thông số : Vòng ngực : 80-90cm - Vòng eo: 65-75cm - Vòng mông: 85-95cm - Chiều dài: 97cm (số đo co giãn +- 3cm)
Size L ( Từ 53kg đến 60kg mặc vừa đẹp )
Màu và số lượng : đen , đỏ, hồng dâu
Thông số : Vòng ngực: 85-95cm - Vòng eo: 70-80cm - Vòng mông: 90-100cm - Chiều dài: 97cm (số đo co giãn +- 3cm)
Size XL ( Từ 60kg đến 65kg mặc vừa đẹp )
Màu và số lượng : đen , đỏ , hồng dâu 
Thông số : Vòng ngực: 90-95cm - Vòng eo: 75-85cm - Vòng mông: 95-105cm - Chiều dài: 97cm (số đo co giãn +- 3cm)

Sản Phẩm MaDe In Việt Nam 
Hàng Shop Cao Cấp
ĐẦM VAI RỚT PHỐI LƯỚI 
Mã số : 2347 
Chất liệu : Thun Umi
Size M ( Khoảng 48kg 53kg trở xuống mặc vừa đẹp )
Màu : đen , đỏ , hồng dâu ,
Thông số : Vòng ngực : 80-90cm - Vòng eo: 65-75cm - Vòng mông: 85-95cm - Chiều dài: 97cm (số đo co giãn +- 3cm)
Size L ( Từ 53kg đến 60kg mặc vừa đẹp )
Màu và số lượng : đen , đỏ, hồng dâu
Thông số : Vòng ngực: 85-95cm - Vòng eo: 70-80cm - Vòng mông: 90-100cm - Chiều dài: 97cm (số đo co giãn +- 3cm)
Size XL ( Từ 60kg đến 65kg mặc vừa đẹp )
Màu và số lượng : đen , đỏ , hồng dâu 
Thông số : Vòng ngực: 90-95cm - Vòng eo: 75-85cm - Vòng mông: 95-105cm - Chiều dài: 97cm (số đo co giãn +- 3cm)

Sản Phẩm MaDe In Việt Nam 
Hàng Shop Cao Cấp
ĐẦM VAI RỚT PHỐI LƯỚI 
Mã số : 2347 
Chất liệu : Thun Umi
Size M ( Khoảng 48kg 53kg trở xuống mặc vừa đẹp )
Màu : đen , đỏ , hồng dâu ,
Thông số : Vòng ngực : 80-90cm - Vòng eo: 65-75cm - Vòng mông: 85-95cm - Chiều dài: 97cm (số đo co giãn +- 3cm)
Size L ( Từ 53kg đến 60kg mặc vừa đẹp )
Màu và số lượng : đen , đỏ, hồng dâu
Thông số : Vòng ngực: 85-95cm - Vòng eo: 70-80cm - Vòng mông: 90-100cm - Chiều dài: 97cm (số đo co giãn +- 3cm)
Size XL ( Từ 60kg đến 65kg mặc vừa đẹp )
Màu và số lượng : đen , đỏ , hồng dâu 
Thông số : Vòng ngực: 90-95cm - Vòng eo: 75-85cm - Vòng mông: 95-105cm - Chiều dài: 97cm (số đo co giãn +- 3cm)

Sản Phẩm MaDe In Việt Nam 
Hàng Shop Cao Cấp
ĐẦM VAI RỚT PHỐI LƯỚI 
Mã số : 2347 
Chất liệu : Thun Umi
Size M ( Khoảng 48kg 53kg trở xuống mặc vừa đẹp )
Màu : đen , đỏ , hồng dâu ,
Thông số : Vòng ngực : 80-90cm - Vòng eo: 65-75cm - Vòng mông: 85-95cm - Chiều dài: 97cm (số đo co giãn +- 3cm)
Size L ( Từ 53kg đến 60kg mặc vừa đẹp )
Màu và số lượng : đen , đỏ, hồng dâu
Thông số : Vòng ngực: 85-95cm - Vòng eo: 70-80cm - Vòng mông: 90-100cm - Chiều dài: 97cm (số đo co giãn +- 3cm)
Size XL ( Từ 60kg đến 65kg mặc vừa đẹp )
Màu và số lượng : đen , đỏ , hồng dâu 
Thông số : Vòng ngực: 90-95cm - Vòng eo: 75-85cm - Vòng mông: 95-105cm - Chiều dài: 97cm (số đo co giãn +- 3cm)


Mã số : 2347 
Chất liệu : Thun Umi
Size M ( Khoảng 48kg 53kg trở xuống mặc vừa đẹp )
Màu : đen , đỏ , hồng dâu ,
Thông số : Vòng ngực : 80-90cm - Vòng eo: 65-75cm - Vòng mông: 85-95cm - Chiều dài: 97cm (số đo co giãn +- 3cm)
Size L ( Từ 53kg đến 60kg mặc vừa đẹp )
Màu và số lượng : đen , đỏ, hồng dâu
Thông số : Vòng ngực: 85-95cm - Vòng eo: 70-80cm - Vòng mông: 90-100cm - Chiều dài: 97cm (số đo co giãn +- 3cm)
Size XL ( Từ 60kg đến 65kg mặc vừa đẹp )
Màu và số lượng : đen , đỏ , hồng dâu 
Thông số : Vòng ngực: 90-95cm - Vòng eo: 75-85cm - Vòng mông: 95-105cm - Chiều dài: 97cm (số đo co giãn +- 3cm)


Tải toàn bộ hình ảnh

Mẫu bán chạy

Scroll